Dokumenty

DOKUMENTACJA PRZEDSZKOLNA


Statut Przedszkola to jeden z najważniejszych dokumentów jakie znajdują się w każdej placówce oświatowej. Do jego opracowania zobowiązani są nauczyciele i dyrektor przedszkola. Ponadto Statut wyznacza organy Przedszkola, ich kompetencje, ustala zasady działania i porozumiewania się ze sobą poszczególnych organów, prawa i obowiązki nauczycieli oraz zakres ich pracy.

STATUT PRZEDSZKOLA – POBIERZ!

PODSTAWA PROGRAMOWA – POBIERZ!PROCEDURY ZWIĄZANE Z COVID-POBIERZ

REGUKAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 5 – POBIERZ!