Dokumenty do pobrania

DOKUMENTACJA PRZEDSZKOLNA


Statut Przedszkola to jeden z najważniejszych dokumentów jakie znajdują się w każdej placówce oświatowej. Poniżej znajduję się również obowiązująca Podstawa Programowa oraz inne ważne dokumentu.

STATUT PRZEDSZKOLA – POBIERZ!

PODSTAWA PROGRAMOWA – POBIERZ!PROCEDURY ZWIĄZANE Z COVID-POBIERZOŚWIADCZENIE-Upoważnienie do odbioru przez osobę niepełnoletnią POBIERZ

REGUKAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 5 – POBIERZ!