GRUPA STARSZA

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY STARSZE
5:30 – 7:45 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
7:45 – 8:10 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe.
8:10 – 8:20 Ćwiczenia poranne.
8:20 – 8:30 Przygotowanie do śniadania.
8:30 – 9:00 Śniadanie.
9:00 – 9:30 Zajęcia higieniczni-zdrowotne.
9:30 – 10:30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10:30 – 11:20 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.
11:20 – 11:30 Przygotowanie do obiadu.
11:30 – 12:00 Obiad.
12:00 – 12:20 Czynności higieniczno-zdrowotne. Ćwiczenia relaksacyjne.
12:20 – 13:50 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
13:50 – 14:00 Przygotowanie do podwieczorku.
14:00 – 14:15 Podwieczorek.
14:15 – 17:30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowanie do ich możliwości. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.