Grupa starsza

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY MŁODSZEJ

5:30 – 7:45
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

7:45 – 8:10
Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe.

8:10 – 8:20
Ćwiczenia poranne.

8:20 – 8:30
Przygotowanie do śniadania.

8:30 – 9:00
Śniadanie.

9:00 – 9:30
Zajęcia higieniczno-zdrowotne.

9:30 – 10:30
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10:30 – 11:20
Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

11:20 – 11:30
Przygotowanie do obiadu.

11:30 – 12:00
Obiad.

12:00 – 12:00
Czynności higieniczno-zdrowotne. Ćwiczenia relaksacyjne.

12:20 – 13:50
Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

13:50 – 14:00
Przygotowanie do podwieczorku.

14:00 – 14:15
Podwieczorek.

14:15 – 17:30
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowanie do ich możliwości. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.