Programy i projekty 2019/2020

„Mały miś w świecie wielkiej literatury” Ogólnopolski program w którym nasze przedszkole w roku szkolnym 2019/2020 bierze udział. W czasie realizacji najważniejszym celem jest przekazywanie miłości do czytania oraz obcowania z książkom najmłodszym dzieciom-przedszkolakom. Drogi Rodzicu!!!Głośne czytanie dziecku to budowanie bogatego zasobu językowego dziecka, zaznajamianie go z wszechstronną i fascynującą wiedzą, z treściami wspierającymi jego rozwój emocjonalny. To najskuteczniejszy sposób rozkochania go w książkach, bo towarzyszymy mu na każdym etapie ich poznawania.

Termin realizacji: Rok szkolny 2019/2020

Uczestnicy programu: „Jeżyki”, „Pszczółki”, „Misie”, „Żabki”, „Biedronki”

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych poświęcony tematyce ekologicznej. W roku szkolnym 2019/2019 również nasze przedszkole bieże udział w XII edycji tego programu. Głównym celem programu jest proekologiczna edukacja dzieci, zachęcenie ich do ruchu od najmłodszych lat przedszkolnych. W ramach programu na terenie naszego przedszkola będą realizowane zajęcia tematyczne, podczas których dzieci będą uczyć się troski o środowisko naturalne, poznawać podstawowe zasady ekologii, poznają korzyści płynące z ruchu na świeżym powietrzu i nie tylko, a także dowiedzą się jak ważne jest spożywanie warzyw i owoców każdego dnia.

Termin realizacji: Rok szkolny 2019/2020

Uczestnicy programu: Grupy starsze

„Las, dwa, trzy. Matematyczne przygody wśród przyrody”Ogólnopolski Projekt Edukacyjny. Celem projektu jest promowanie edukacji w kontakcie z naturą i poprzez jej doświadczanie, nabywanie wiadomości i umiejętności matematycznych poprzez działania blisko przyrody oraz postrzeganie przyrody, jako naturalnego środowiska zapewniającego dzieciom możliwość zabawy i rozwoju.

Termin realizacji: Rok szkolny 2019/2020

Uczestnicy programu: „Jeżyki”, „Pszczółki”, „Motylki”

Akademia Aquafresh-Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków. Celem projektu jest promowanie edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Próchnica nadal pozostaje bardzo poważnym problemem wśród najmłodszych. Chcemy to zmienić poprzez systematyczne działania edukacyjne i dlatego nasze przedszkole w roku szkolnym 2019/2020 bierze udział w programie Aquafresh. Drogi Rodzicu wspólnie dbajmy o zdrowy uśmiech dzieci!!!

Termin realizacji: Rok szkolny 2019/2020

Uczestnicy programu: wszystkie grupy

”Zabawy muzyczno ruchowe z językiem angielskim”-projekt

Termin realizacji: Rok szkolny 2019/2020

Harmonogram zajęć: 2 razy w tygodniu

Uczestnicy programu: wszystkie grupy

Opis: Zabawy ruchowe to ważna, integralna część dzieciństwa. Połączenie muzyki, ruchu i dobrej zabawy pomaga w zapamiętywaniu i utrwalaniu nowych słów w języku angielskim. Dzieci poznają proste piosenki, które ilustrować będziemy ruchem i wspólną zabawą.

”Skaczące kangurki”projekt warsztatów ruchowych

Termin realizacji: Rok szkolny 2019/2020

Harmonogram zajęć: 1 raz w miesiącu ( ostatni czwartek miesiąca po podwieczorku)

Uczestnicy programu: Grupa dzieci 4-letnich „Zajączki”

Opis: Zajęcia mające na celu: rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawy ruchowe, wyrabianie czynnej postawy wobec zdrowia, uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami, wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka. Dzieci uczestnicząc w warsztatach „Skaczące kangurki” wzbogacą swoje wiadomości na temat potrzeby ruchu oraz aktywności całego ciała (źródła zdrowia) czerpiąc jednocześnie radość z uczestnictwa w zajęciach ruchowych.

”Masy plastyczne dla smyka”-innowacja metodyczna

Termin realizacji: Rok szkolny 2019/2020 od października

Harmonogram zajęć: 1 raz w miesiącu dokładne terminy poda wychowawca w poszczególnych grupach

Uczestnicy programu: „Jeżyki”, „Misie”, „Żabki”

Opis: Zajęcia wynikające z innowacji będą oparte na materiałach ekologicznych i biodegradowalnych, produktach codziennego użytku, które są przygotowywane z artykułów spożywczych. Dzieci będą badać różne faktury, materiały, smaki, zapachy. Rozpoznawać dźwięki i sami je wydobywać z różnych przedmiotów. Będą malować palcami, rękami, stopami… Podczas zajęć powstanie m.in. domowa ciastolina, naturalne farby, piankolina, żelkolina i wiele, wiele innych rzeczy, które podpowie nam nasza wyobraźnia.

”Nasz wspólny dom” innowacja organizacyjno – metodyczna.

Termin realizacji: Rok szkolny 2019/2020

Uczestnicy programu: „Jeżyki”, „Pszczółki”

Opis: Innowacja ma na celu zwiększenie w dzieciach poczucia pewności siebie, uświadomienie o wpływie na zachowanie innych, wyrobienie poczucia odpowiedzialności zbiorowej. Dzieci w wybranych wcześniej zespołach zbierają cegiełki aby zbudować swój „wspólny dom”. Cegiełki dzieci otrzymują za dobre, prawidłowe zachowanie np.: w czasie posiłków, zajęć, pobytu na spacerze. Za zbudowany domek otrzymują wybrane nagrody.

”Aktywny przedszkolak” projekt warsztatów ruchowych

Termin realizacji: Rok szkolny 2019/2020

Uczestnicy programu: „Żabki”, „Pszczółki”

Opis: Zabawy i gry ruchowe w ramach powyższego projektu rozwijają ogólną sprawność fizyczną dzieci, odpowiadają im potrzebom, a także zainteresowaniom. Wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie oraz dają dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu.

”Bajki czytamy o wartości pytamy” innowacja organizacyjno – metodyczna.

Termin realizacji: Rok szkolny 2019/2020 od października

Harmonogram zajęć: 1 raz w miesiącu dokładne terminy poda wychowawca grupy

Uczestnicy programu: „Motylki”

Opis: Projekt, który ma na celu wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci poprzez rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Głośne czytanie dzieciom poszerza ich tematykę zainteresowań, a używany i słuchany język literacki daje dostęp dzieciom do treści, których nie dostarcza im często własne doświadczenie. Ponadto książka rozwija wyobraźnię, wzbogaca wiedzę i wrażliwość moralną dziecka.

”Matematyka dla smyka” projekt edukacyjny

Termin realizacji: Rok szkolny 2019/2020 od października

Harmonogram zajęć: 1 raz w miesiącu dokładne terminy poda wychowawca w poszczególnych grupach

Uczestnicy programu: „Motylki”, „Biedronki”

Opis: Projekt edukacyjny mający na celu nabywanie wiadomości i umiejętności matematycznych poprzez zabawę. Głównym zamiarem realizacji projektu jest podniesienie poziomu kompetencji matematyczno – logicznych dzieci. Przedszkolaki w czasie zajęć będą miały okazję zobaczyć jak w ciekawy sposób można bawić się matematyką, a przy tym uczyć się oraz rozwijać matematyczną wyobraźnię i zdobywać nowe umiejętności.

„Gmina Czechowice-Dziedzice czyta Małemu Misiowi” – projekt edukacyjny

Termin realizacji: Rok szkolny 2019/2020 od października do końca lutego

Harmonogram zajęć: 1 raz w tygodniu

Uczestnicy programu: „Misie”, „Biedronki”, „Żabki”, „Pszczółki”

Opis: Projekt edukacyjny mający na celu pogłębianie współpracy między przedszkolami oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci. W każdym tygodniu nasze przedszkole odwiedza inny „Mały Miś” z innego przedszkola, którego witamy serdecznie, w poszczególnych grupach czytamy razem z nim wybrane opowiadanie lub bajkę, dzieci robią dla niego rysunki-wpis do „Misiowego dziennika”. W ramach projektu odbywa się konkurs „Mały Miś zwiedza Czechowice-Dziedzice”, który ma na celu promowanie zabytków, ciekawych miejsc związanych z naszym miastem, zachęcanie dzieci i rodziców do odwiedzania tych miejsc.

”Czyściochowe Przedszkole” ogólnopolski program edukacyjny

Termin realizacji: Rok szkolny 2019/2020 od kwietnia

Harmonogram zajęć: 1 raz w tygodniu

Uczestnicy programu: „Misie”, „Biedronki”, „Jeżyki”

Opis: Ogólnopolski Program Edukacyjny, który ma na celu wzbogacenie wiadomości u naszych przedszkolaków na temat: czystości rąk, higieny nosa, kąpieli, korzystania z toalety, mycia zębów oraz ochrony skóry. W zdobywaniu wiedzy pomagają wesołe postacie m. in.: „Świnka Zakatarzynka” i „Królik Higienek”.