Żabki

Nauczyciel: mgr Lidia Klimaniec, dyr mgr Bożena Kuś, mgr Gabriela Maj, mgr Małgorzata Zborowska (nauczyciel wspomagający)

Natalia H.
Natan B.
Mikołaj J.
Zuzanna K.
Natan K.
Tymoteusz K.
Gabriel K.
Jan M.
Katarzyna P.
Mikołaj S.
Kacper S.
Alex S.
Aleksander S.
Mikołaj U.
Emilia W.
Milena Z.
Kalina Ż.