Żabki

Nauczyciel: lic. Aneta Dziedzic, dyr mgr Bożena Kuś, mgr Gabriela Maj, lic. Magdalena Dudek (nauczyciel wspomagający)

Natan B.
Nina D.
Szymon Dz.
Oliwia K..
Nadia K.
Marcel K.
Jan M..
Maja N.
Jan O.
Jessica O.
Aurelia P.
Sandra S.
Oskar S.
Mikołaj T.
Tymoteusz W.
Iwo Ż.